..4.. A forza do guerreiro: Orcos

Os orcos constitúen o grupo armado máis numeroso do exército da Terra da Nada. Ocupan un grado militar inferior aos Guerreiros Demoníacos pero poderiamos dicir que se auto-xestionan. Teñen certa intelixencia e levan a súa xerarquía interna de casta gravado no seu sangue e transmitida de pais a fillos de xeito que, sen ningún tipo de dúbida nin cuestión, as ordes do líder son seguidas e obedecidas aínda que leven a unha morte segura. Gustan de formar un grupo numeroso e, de verse reducido, móstranse nerviosos, alterables e inseguros.